Vi leder. Tillsammans.

Projektledning inom byggsektorn med stora och komplicerade projekt som specialitet!

Läs mer

Projekt

Projekt: Framtidens LIU

Framtidens US

Universitetssjukhuset i Linköping genomgår en stor förändring. Precis intill det befintliga huvudblocket skapas 66 000 m2 nytt sjukhus, hela tiden med sjukhuset i full drift vilket innebär en gigantisk logistikutmaning. Resultatet är en byggnad som innehåller högteknolologisk sjukvård, samtidigt som byggnaden är robust och generellt byggd vilket gör att den kommer bli lätt att anpassa till nya vårdbehov i framtiden. När det är klart inleds en ny utmaning, att bygga om befintliga ytor inom sjukhuset till ny, modern vårdmiljö.
Team Projektpartners roll: Projektchef, Projekteringsledning, Produktionsledning, Ekonomistyrning, Projektadministration

Ebbepark

Mitt emellan Linköpings stadskärna, universitetet och Mjärdevi Science Park ligger Ebbepark som en länk mellan stadens olika noder. Nu ska företagsparken byggas om, 30 000 m2 ska bli 50 000 m2. Vid planeringen av projektet står hållbarhet i fokus: energieffektiva försörjningssystem och insprängd grönska kommer att känneteckna området. Men hållbarhet avser inte bara ekologi, även ekonomiskt och kunskapsmässigt ska den nya miljön hålla länge.
Team Projektpartners roll: Projektchef, Projektledning, Projekteringsledning, Ekonomistyrning

Projekt: Ebbepark

Detta är Team Projektpartner

services-peter
Vi är ett företag som arbetar med fastighetsutveckling och projektledning inom byggsektorn. Vår specialitet är stora och komplicerade projekt. Vi vill bygga långvariga relationer med våra kunder genom att vara noga med att hålla vad vi lovar och att agera på ett sätt som tar ett stort ansvar för vår beställares intressen.
Vi tror på att individer inom byggprojekt arbetar bättre och mer effektivt om de samverkar mer i projektets olika stadier. Vi verkar aktivt för att skapa förutsättningar för samverkan inom de projekt vi jobbar i. Detta genomsyrar det sätt vi leder våra projekt på, och vi vill att vårt agerande ska skapa förutsättningar för att utveckla såväl individer i våra projekt som branschen i stort.
Peter Nilsson, VD

Värdeord

team-T

Trygghet

Du ska känna förtroende och trygghet när du anlitar oss, vi är också trygga i vår egen kunskap.

team-E

Engagemang

Vi ska alltid göra vad vi lovar och gärna lite till. Vi brinner för vår uppgift och att göra ett bra jobb.

team-A

Ansvar

Vi tar ett större ansvar än normalt och ser oss som beställarens förlängda arm – din projektpartner.

team-M

Mervärde

Vi uppmärksammar dig på sådant som ligger utanför vårt egentliga ansvarsområde och ser till dina behov.

Samverkan

Team Projektpartner har mångårig erfarenhet av att bedriva projekt i samverkan.

Vi har identifierat en stor brist inom dagens byggbransch, den är för ineffektiv. Det beror på att många av branschens olika aktörer agerar på ett sätt som snarare bygger murar än bygger broar. Vi tror att branschen skulle fungera mycket bättre om man i alla led fokuserade mer på samverkan.

Vi vill driva alla våra projekt i denna anda och ser till att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för det. Vårt arbetssätt är väl utvecklat och har sin grund i vetenskaplig forskning.

Vi besöker gärna er organisation och diskuterar, vi håller också föredrag i ämnet. Kontakta oss gärna!

 

 

co-op-intro

Kontakta Teamet

Vi är ett starkt team av erfarna projektledare, projekteringsledare och byggledare som genomför projekt i hela Östergötland. Vi har gedigen kunskap om sjukhus- och vårdbyggnation och erfarenhet från en mängd olika typer av projekt såsom utbildnings-, handels-, kontors- och industriprojekt.

TTP-8201_susanne LinkedIn

Susanne Edström

Team Projektpartner

+46 702-81 31 30

susanne.edstrom@teampp.se

Peter Nilsson LinkedIn

Peter Nilsson

Team Projektpartner

+46 70-791 39 43

peter.nilsson@teampp.se

Pontus Franzén LinkedIn

Pontus Franzén

Team Projektpartner

+46 706 55 64 77

pontus.franzen@teampp.se

TTP-8260_hanna LinkedIn

Hanna Holmberg

Team Projektpartner

+46 725 87 25 00

hanna.holmberg@teampp.se

Johan Klasa LinkedIn

Johan Klasa

Team Projektpartner

+46 735 27 09 99

johan.klasa@teampp.se

Johanna Klanghammar LinkedIn

Johanna Klanghammar

Team Projektpartner

+46 737 40 71 64

johanna.klanghammar@teampp.se

Gustav Natt och Dag LinkedIn

Gustav Natt och Dag

Team Projektpartner

+46 704-97 10 04

gustav.nattochdag@teampp.se

Alex Westerberg LinkedIn

Alex Westerberg

Team Projektpartner

+46 707 - 50 25 31

alex.westerberg@teampp.se

Anna Franzén LinkedIn

Anna Franzén

Team Projektpartner

+46 722 - 11 35 00

anna.franzen@teampp.se

Anders Grahn LinkedIn

Anders Grahn

Team Projektpartner

+46 703 - 07 76 10

anders.grahn@teampp.se

Benjamin Teir Linkedin

Benjamin Teir

Team Projektpartner

+46 70-595 33 43

benjamin.teir@teampp.se

Therese Andersson

Therese Andersson

Team Projektpartner

+46 70-438 51 46

therese.andersson@teampp.se