PROJEKT

Fastighetsutveckling

 & projektledning

 Vår specialitet är stora och komplicerade byggprojekt. Vi verkar aktivt för att skapa förutsättningar för samverkan inom de projekt vi jobbar i. Det genomsyrar det sätt vi leder våra projekt på. Vi vill att vårt agerande ska skapa förutsättningar för att utveckla såväl individer i våra projekt som branschen i stort.

OM TEAM PP

VÅR FILOSOFI

Team Projektpartner har mångårig erfarenhet av att bedriva projekt i samverkan. Vi har identifierat en stor brist inom dagens byggbransch, den är för ineffektiv. Det beror på att många av branschens olika aktörer agerar på ett sätt som snarare bygger murar än bygger broar. Vi tror att branschen skulle fungera mycket bättre om man i alla led fokuserade mer på samverkan.

Vi vill driva alla våra projekt i denna anda och ser till att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för det. Vårt arbetssätt är väl utvecklat och har sin grund i vetenskaplig forskning.

Vi besöker gärna er organisation och diskuterar, vi håller också föredrag i ämnet. Kontakta oss gärna!

KONTAKTA TEAMET