Fastighetsutveckling

 & projektledning

 Vår specialitet är stora och komplicerade byggprojekt. Vi verkar aktivt för att skapa förutsättningar för samverkan inom de projekt vi jobbar i. Det genomsyrar det sätt vi leder våra projekt på. Vi vill att vårt agerande ska skapa förutsättningar för att utveckla såväl individer i våra projekt som branschen i stort.

VÅR FILOSOFI

Team Projektpartner har mångårig erfarenhet av att bedriva projekt i samverkan. Vi har identifierat en stor brist inom dagens byggbransch, den är för ineffektiv. Det beror på att många av branschens olika aktörer agerar på ett sätt som snarare bygger murar än bygger broar. Vi tror att branschen skulle fungera mycket bättre om man i alla led fokuserade mer på samverkan.

Vi vill driva alla våra projekt i denna anda och ser till att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för det. Vårt arbetssätt är väl utvecklat och har sin grund i vetenskaplig forskning.

Vi besöker gärna er organisation och diskuterar, vi håller också föredrag i ämnet. Kontakta oss gärna!

EN BÄTTRE PROJEKTUPPLEVELSE

En utmaning i våra projekt är att få alla inblandade införstådda i vad som ska skapas. Ritningar är svårlästa och förklaringar i textform passar inte i alla lägen. En tydlig visuell kommunikation med hjälp av bilder och filmer är viktig för att ge alla samma grund, det gör det enkelt att visualisera en målbild och eliminerar missförstånd vilket sparar tid och pengar i våra projekt.

Tillsammans med vårt dotterbolag – Forward Konceptbyrå – vill vi ge er en bättre projektupplevelse. Vi skapar samsyn i det som är svårt att föreställa sig, redan i utvecklingsfasen.

Forward erbjuder skräddarsydda lösningar för era projekt, alltifrån skisser, bilder och montage till att skapa unika och anpassade 3d-visualiseringar av arkitektur och inredning. Dessutom erbjuder Forward även tjänster som grafisk formgivning, marknadsföring, film och fotografering. För visst är det härligt när allt hänger ihop?