FASTIGHETSUTVECKLING OCH PROJEKTLEDNING

Vi är ett företag som arbetar med fastighetsutveckling och projektledning inom byggsektorn. Vår specialitet är stora och komplicerade projekt. Vi vill bygga långvariga relationer med våra kunder genom att vara noga med att hålla vad vi lovar och att agera på ett sätt som tar ett stort ansvar för vår beställares intressen.Vi tror på att individer inom byggprojekt arbetar bättre och mer effektivt om de samverkar mer i projektets olika stadier. Vi verkar aktivt för att skapa förutsättningar för samverkan inom de projekt vi jobbar i. Detta genomsyrar det sätt vi leder våra projekt på, och vi vill att vårt agerande ska skapa förutsättningar för att utveckla såväl individer i våra projekt som branschen i stort.

Trähusprojekt i Östergötland är ett kunskapsforum som Team PP driver där vi tillsammans lär oss mer om trähusbyggnad. Vår vision är att tillsammans med andra aktörer belysa både för och nackdelar med träbyggnadsteknik. Vad stöter man på för frågeställningar under byggprojektets gång och i de olika skedena? Hur löser vi de byggtekniska frågorna kring ljud, brand och fukt och hur påverkar det projektets tidsaspekt och ekonomi? Finns det projekt som lämpar sig bättre eller sämre för träbyggnad?

MILJÖCERTIFIERING

Team Projektpartner är stolta och glada över att vi under 2020-2021 miljöcertifierat tre av våra stora byggprojekt i Linköping:

  • Färgeriet, Ebbepark – Ny byggnad till Lejonfastigheter med skola i två plan och kommunal förvaltning på övriga ytor, 14.200 m2.

  • Norra fabriken, Ebbepark – Ny byggnad till Sankt Kors för kommersiella lokaler, kontor och butiker, 5.400 m2

  • Tinnerbäckshuset, US –Ny byggnad för psykiatri, beroendevård, habilitering mm på Universitetssjukhuset i Linköping. Omtalat som Nordens största passivhus med sina 27.000 m2 . Färdigställt kommer det att vara en av landets energisnålaste sjukhusbyggnader. Etapp 1 färdigställdes och togs i drift vid årsskiftet 20-21 och har blivit certifierat för Miljöbyggnad klass Silver och Passivhus enl FEBY 12.

Och det kommer mera. I Ebbepark pågår byggnation av Sankt Kors första flervåningshus helt i trä, Magasinet, som också ska certifieras enligt Miljöbyggnad, likväl som Sankt Kors övriga nya hus inom detta framtidsinriktade stadsutvecklingsprojekt.

Centrum för cirkulärt byggande

Återbruksnätverket Öst

Sveriges Miljömål

ETT HÅLLBART OCH CIRKULÄRT BYGGANDE

Team Projektpartner arbetar aktivt med frågor kring återbruk och hur vi gemensamt ska uppnå cirkulära flöden i byggandet och våra nationella miljömål.

Tillsammans med våra beställare, samarbetspartners och övriga lokala aktörer* engagerar vi oss i att skapa och testa förutsättningar och verktyg för att uppnå ett mer hållbart byggande. Det kan vara allt från att formulera relevanta upphandlingskrav till inventeringsverktyg, projekteringsanvisningar, logistik- och materialhantering via återbruks-hubbar etc, alltså runt hela cirkeln.

Det gör vi bland annat genom Återbruksnätverket Öst, som är ett lokalt förankrat kluster kopplat till det nationella nätverket Centrum för cirkulärt byggande, CC Build.

FILM

Välkommen in i vår värld, möt vårt team och se delar av våra projekt.