Repfabriken – Ebbepark

Det första delprojektet att färdigställas i Ebbepark blev Repfabriken, som stod färdigt för inflyttning i december 2020. Byggnaden, med underjordiskt garage, har lånat karaktär av de industribyggnader med taggiga tak som historiskt har kännetecknat kvarteret. Den 11 000 m2 stora byggnaden innehåller moderna kontorsytor, laboratorieverksamhet och en multihall med tillhörande gym. Byggnaden innehåller också ett antal spännande tekniska lösningar som exempelvis en geolager-anläggning och rymdduschar.

TEAM PROJEKTPARNERS ROLL

Projektchef, Projektledning, Projekteringsledning, Ekonomistyrning, Byggledning El

FLER PROJEKT