Framtidens US Etapp 2

Etapp 1 av Framtidens US medförde att mycket av den vård som tidigare bedrivits i huvudblocket flyttade ut i de nya byggnaderna och möjliggjorde ombyggnation av befintliga sjukhusytor. Med noggrann planering och omsorg om omkringliggande verksamhet har detta arbete pågått sedan dess. Totalt sett omfattar Etapp 2 ca 50 000 m2 ombyggnation och de ombyggda lokalerna innehåller högteknologisk vård som exempelvis ny intensivvårdsavdelning, neonatalavdelning, fysiologiska kliniken och ett antal andra moderna vårdavdelningar och mottagningar.

TEAM PROJEKTPARNERS ROLL

Projektchef, Projekteringsledning, Produktionsledning, Ekonomistyrning, Projektadministration

FLER PROJEKT