Framtidens US Etapp 1

Under åren 2011-2016 genomgick Universitetssjukhuset I Linköping en stor förändring. Precis intill det befintliga huvudblocket skapades 66 000 m2 nytt sjukhus, hela tiden med sjukhuset i full drift vilket innebar en gigantisk logistikutmaning. Resultatet är en byggnad som innehåller högteknologisk sjukvård, samtidigt som byggnaderna är robust och generellt byggda vilket gör att de kommer bli lätta att anpassa till nya vårdbehov i framtiden. I projektet ingick också ny huvudentré, butiker, hörsalar och lärosalar, butiker, café och nya utvändiga gator och torg.

Miljöcertifiering: Miljöbyggnad, nivå Silver

TEAM PROJEKTPARNERS ROLL

Projektchef, Projekteringsledning, Produktionsledning, Ekonomistyrning, Projektadministration