Magasinet – Ebbepark

Ebbeparks första trähus blir Magasinet. Förutom källaren med skyddsrum som gjuts i betong är hela husets stomme tillverkad av massivt KL-trä, som kommer vara synlig i vissa av byggnadens interiöra delar. Trästommen innebär en betydande minskning av koldioxidpåverkan jämfört med konventionell byggteknik. Byggnadens externa utformning hämtar inspiration från den hantverkstradition som finns i området och består av ett mjukt vävt mönster. Byggnaden är ca 2700 m2 stor och färdigställs under 2022.

Miljöcertifiering: Miljöbyggnad, nivå Silver

TEAM PROJEKTPARNERS ROLL

Projektchef, Projektledning, Projekteringsledning, Ekonomistyrning, Byggledning El

FLER PROJEKT