Spektrum, Lux och Prisma – Ebbepark

Kvarteret Verkstan färdigställs under 2021 med de profilstarka byggnaderna Spektrum, Lux och Prisma. De tre byggnaderna kännetecknas av sina glasfasader och innehåller moderna kontorsmiljöer. Spektrum är den största av de tre byggnaderna, den kommer innehålla en coworking-anläggning med arbetsplatser, mötesplatser, auditorium och café där företag från olika branscher delar ytor och utnyttjar den service som finns i och omkring området.

TEAM PROJEKTPARNERS ROLL

Projektchef, Projektledning, Projekteringsledning, Ekonomistyrning, Byggledning El

FLER PROJEKT