Tinnerbäckshuset

Psykiatrivården i Östergötland får ett rejält uppsving i och med det nya Tinnerbäckshuset på US i Linköping. Totalt 27 000 m2 BTA nytt sjukhus ska uppföras i två etapper, varav den första färdigställdes under 2020. Tinnerbäckshuset är Sveriges största Passivhus-projekt, vilket innebär en byggnad med väldigt hög energiprestanda. Mycket kraft har också lagts på att skapa välkomnande och vårdande miljöer, både inne och ute, samtidigt som de höga säkerhetskraven alltid står i fokus.

Mijlöcertifiering: Passivhus enl. FEBY 12, Miljöbyggnad, nivå Silver

TEAM PROJEKTPARNERS ROLL

Projektledning

FLER PROJEKT